Algemene voorwaarden B&B 't Bronnenbos te Ubbergen

Algemeen

     * Fam. Schultze Kool is eigenaar en beheerder van B&B 't Bronnenbos. De eigenaar kan zich laten vervangen door een  familielid of een ander daarvoor gevraagd persoon.

     * Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van B&B 't Bronnenbos, gevestigd op de Rijksstraatweg 45, 6574 AC te Ubbergen, gemeente Berg en Dal.

     * Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

     * Op verzoek kan een exemplaar van deze Algemen Voorwaarden kosteloos worden verstrekt aan de gebruikers.

     * Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en minimaal 21 jaar of ouder zijn.

     * De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.

     * Alle risico's met betrekking tot een verblijf in B&B 't Bronnenbos zijn voor rekening van de gebruikers.

     * Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen dienen door de gebruiekers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.

     * Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen.

     * De beheerder kan gasten, bij overtreding van de Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B 't Bronnenbos ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfkosten.

     * De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen. Bij alle afwijkingen, die niet zijn opgenomen in deze voorwaarden, beslist de eigenaar.

     * Gasten van B&B 't Bronnenbos dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.


      Reservering en bevestiging:

     * De huurovereenkomst kan ( mits plaats beschikbaar) mondeling, telefonisch en schriftelijk aangegaan worden of een verzoek kan worden gedaan via http://bedandbreakfast.nl    of  (kijk op)   www.benbbeek-ubbergen.nl/contact.

     * Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt B&B 't Bronnenbos een definitieve bevestiging per mail. Daarna is de reservering definitief voor beide partijen.


     Betaling:

     * De verblijfkosten in B&B 't Bronnenbos dienen bij aankomst contant te worden voldaan of  overgemaakt  zijn op de door eigenaar opgegeven bankrekening, . De eigenaar kan in overleg met de huurder van deze voorwaarden afwijken.

     * Bij een reservering van een langere periode, kan de eigenaar een aanbetaling van 20% van de overeengekomen huurprijs vragen.

     * De actuele tarieven vindt u terug op onze website www.benbbeek-ubbergen.nl

     

     Annulering

     * Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij de eigenaar te melden, zodat wij, de daardoor vrijgevallen B&B kamer, alsnog aan derden kunnen aanbieden.


     Contactgegevens:

G. Z. Schultze Kool - Ketelaar                                                                                                                                                                                    Rijksstraatweg 45                                                                                                                                                                                              6574 AC  Ubbergen                                                                                                                                                                                          024 - 373 09 01                                                                                                                                                                                                 06 - 470 27 545

     * Website: www.benbbeek-ubbergen.nl


     Aankomst en vertrek

     * Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaar/ beheerder.

     * Ter legitimatie zal u gevraagd worden om uw paspoort of identiteitsbewijs te tonen.

     * Op de dag van vertrek dient de B&B-kamer om uiterlijk 11:00 uur vrij te zijn.

     * Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.

     * Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.


     Ontbijt

     * Het ontbijt wordt gereserveerd op de tijd, die u afspreekt met de eigenaar/ beheerder.

     * B&B 't Bronnenbos kan niet garanderen dat het ontbijt vrij is van allergenen.


     Uw verblijf

     * Radio's, televisies en andere geluidsbronnen mogen geen hinder veroorzaken voor anderen.

     * Gebruik door derden van de Bed & Breakfast is niet toegestaan.

     * Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de eigenaar en zonder betaling overnachten in de accommodatie.


        Veiligheid en Milieu

     * Voertuigen dienen te worden geparkeerd op de aangewezen parkeerplaatsen.

     * De accommodatie dient schoon en netjes gehouden worden.

     * Afval dient in de daarvoor bestemde vuilnisbakjes gedeponeerd worden

     * Huisdieren zijn niet toegestaan.

     * Het is verboden om op de kamers te roken.

     * Open vuur in het pand is niet toegestaan vanwege de brandveiligheid.

     * De accommodatie is 24 uur per dag toegankelijk tijdens uw verblijf.


     Wij wensen u een aangenaam en ontspannen verblijf in onze Bed & Breakfast.


     Ubbergen, april 2017