Natuurmonument "Bronnenbos de Refter".

Bronnenbos de Refter is een klein en bijzonder natuurmonument.

Onderaan de stuwwal ontspringen diverse bronnen. De bronbeekjes hebben een ‘hoge’ stroomsnelheid.

De bronvegetatie herbergt een zeldzame en kwetsbare fauna. Dit uit zich in de bosbegroeiing die bestaat uit o.a een Goudveil-Essenbos. Van bijzonder belang is het voorkomen van  een groot aantal stinzenplanten.

Het natuurmonumentje is een uitstekend gebied voor veel dieren, zoals de alpenwatersalamander en bruine kikker en vele soorten zangvogels.

Ook diverse zoogdieren, zoals steenmarter, eekhoorn en verschillende soorten vleermuizen voelen zich hier uitstekend thuis.